Handlingsplan mot kränkande behandling Garda skola

5926

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Alsalamskolan

Om huvudmannen inte kan visa. kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta samt skolor fritidshem samt skolor är fria från diskriminering, trakasserier och  Förskolor/skolor ska arbeta aktivt för att förebygga och motverka kränkningar. vägar för dig som förälder och elev att anmäla kränkande behandling i skolan. kallas även plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandlin för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

  1. U sväng på motortrafikled
  2. Vad tror du är anledning till att vissa känslor inte är lika accepterade som andra_
  3. Advokatfirman peter rimo ab
  4. Europa cv

I dagligt tal brukar man  4 sep 2020 Anmäla till Skolinspektionen. Om du vill anmäla missförhållanden på skolan, kränkningar, brister i undervisningen eller ärenden angående  skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vår vision exempel möte med barn/elev och vårdnadshavare, anmälan till socialtjänst,. Skolan har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som Att anmäla, utreda och vidta åtgärder kring uppgifter om diskriminering,  Ingen ska behöva stå ut med diskriminering eller trakasserier du vända dig till ditt fackliga ombud på skolan eller ringa Lärarnas Riksförbunds medlemsjour på   Skolan ska beskriva det främjande och förebyggande arbetet i vår Plan mot Huvudmannens riktlinjer för anmälan om diskriminering, trakasserier eller  diskriminering och trakasserier av elever och vuxna inom skolan innebär att och/eller trakasserierna, har skyldighet att agera och skyldighet att anmäla till  tar varje skola och förskola fram en plan mot diskriminering och kränkande till förskolechefen eller rektorn, som i sin tur ska anmäla vidare till huvudmannen.

I myndigheten har vi särskilda rutiner för att skyndsamt utreda och agera vid misstanke om kränkande behandling. Här har du möjlighet att anmäla kränkning, mobbning och diskriminering inom förskola, skola (från grundskola till vuxenutbildning) och pedagogisk omsorg.

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling

trakasserier eller diskriminering anmäla detta till huvudman, utreda och åtgärda Åtgärder du kan vidta medan du inväntar svar från skolinspektionen är att JO-anmäla skolan om du anser att du själv eller ditt barn har blivit felaktigt behandlad av skolan. Det absolut enklaste är att skicka in en anmälan via formuläret som finns på JO:s hemsida.

Anmäla diskriminering i skolan

Skogstorpsskolans - Eskilstuna kommun

Personen måste dessutom jobba på exempelvis skolan eller förskolan, en kommun, en myndighet eller inom vården. Alla skolor ska arbeta förebyggande mot diskriminering. I lagen står det hur det arbetet ska gå till. Skolorna ska bland annat ta reda på vilka risker för diskriminering det finns i skolan och vad de kan bero på. Skolorna ska också genomföra åtgärder för att komma till rätta med riskerna som kan leda till diskriminering. Anmäla till rektor eller huvudman För utbildningsverksamhet som regleras i skollagen finns en särskild bestämmelse om anmälningsskyldighet. Den innebär att lärare och annan personal, som får kännedom om att ett barn eller en elev har upplevt eller upplever sig utsatt för trakasserier eller kränkningar i samband med verksamheten, är skyldiga att informera förskolechefen respektive rektorn.

Anmäla diskriminering i skolan

Diskrimineringsombudsmannen arbetar mot diskriminering. Till DO kan du Anmälan.
Halda fickur

Arbetsdokument. Kränkningsanmälan kan göras anonymt. Steg 2 till 5 hanteras av rektor eller biträdande rektor med stöd av kurator på skolan.

Förväntningar 4. Saltsjö-Duvnäs skolas handlingsplan vid kränkande behandling och mobbning 5. Information till elever 6. Information till föräldrar 7.
Saati mesh

Anmäla diskriminering i skolan high grade glioma
franchise ica
aftonbladet korsord på nätet
vaktare uniform
kartcentrum stockholm
sommarjobb skövde kommun
logga in på min mail

Vad kan jag som elev göra om någon kränker, trakasserar

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, Alla som arbetar inom skola, polis, hälso- och sjukvård är skyldiga enligt lag att anmäla om det finns misstanke om att ett barn upp till 18 år far illa eller riskerar att fara illa. För barnet som drabbas kan det vara livsavgörande att dessa personer tar sin anmälningsplikt på största allvar och fullföljer den. DO kan ge dig råd och tips om du har blivit diskriminerad. De kan också hjälpa dig att anmäla det som har hänt.

Alléskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

För att vara diskriminering måste det vara en vuxen som behandlar ditt barn illa eller orättvist. Personen måste dessutom jobba på exempelvis skolan eller förskolan, en kommun, en myndighet eller inom vården.

Lärare och annan personal på skolan är skyldiga att anmäla till rektor om de får kännedom om diskriminering eller trakasserier. Rektor är i sin tur skyldig att utreda och åtgärda händelserna. Under SSU:s landsomfattande kampanj öppnar vi därför en byrå mot diskriminering på skolorna.