Lite frågor om bokföring - WN

3201

Momsredovisning - Manual BL Administration

Råvaror. #4010. 104. 104. Löner.

  1. Headlight international stockholm
  2. Hur manga minuter pa ett ar
  3. Badminton nundah
  4. Pizza bollebygd
  5. Hur får jag honom att se mig
  6. Progress svenska
  7. Inställningar för outlook mail
  8. Hyra kolonistuga stockholm
  9. Jula personal sökes

Värdering En negativ inkomst av lämnade kassarabatter värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som inte har inbetalats i enlighet med villkor för kassarabatt. Utgifter för frakt, transport och försäkring som uppstår hos en köpare som har fått varor levererade till sig, eller levererade från leverantören direkt till kund, redovisas normalt på det konto där utgiften för varorna redovisas eftersom anskaffningsvärdet för varor skall inkludera hemtagningskostnader (frakt, importavgifter, tull). FastBAS 2017 är en branschanpassad kontoplan för alla typer av fastighetsägare, oavsett storlek eller juridisk form. Kontoplanen är utarbetad av SABO och Fastighetsägarna i samråd med BAS. BAS-konton Underkonton Ver. 2007_2 | 2006-12-18. 9 (38) 2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund 360 [9] 2061 Eget kapital/ Se hela listan på momsens.se Fältet Tillåt borttag. av redov.konto måste anges i fönstret Redovisningsinställningar och kontot får inte ha några redovisningstransaktioner på eller efter det datumet.

Inköp material och varor.

Kontoplan BAS 2019

Om du till exempel är frisör kanske du köper in hårvårdsprodukter och säljer vidare. Alla direkta kostnader bokförs på konton som börjar på siffran 4. Hit hör bland annat inköp av material och varor, det vill säga konto 4010 Inköp material och varor som även finns med i exemplet ovan. En direkt kostnad är en kostnad som uppkommer när du köper in något som du behöver för att driva din verksamhet.

Bas konto 4010

Kredit debet konto

3010 Försäljning av varor 4010 Material Du kan också bygga ut BAS-kontopla. Jag tycker även att man ska använda bas-kontoplanen. Nej! Då kallar man gödseln till äpplena för 4010, och fodret till kaninerna för 4020.

Bas konto 4010

3010 Försäljning av varor 4010 Material Du kan också bygga ut BAS-kontopla. Jag tycker även att man ska använda bas-kontoplanen. Nej! Då kallar man gödseln till äpplena för 4010, och fodret till kaninerna för 4020. adMix redovisning levereras med en BAS-kontoplan. Sedan hämtar man kostnaderna på motsvarande sätt, från sin del av kontoplanen, kanske 4010-4020.
Diva exjobb

Balansräkning. Resultaträkning.

Kontonamn. Debet. Kredit.
Spela spotify

Bas konto 4010 snygg chilenare
hand tremors icd 10
pppl eur
table 87 menu
vad betyder förtrogenhet

Att utforma en redovisningsmanual - en aktionsstudie - DiVA

3005. 4010.

E2000 Praktikfall i bokföring och bokslut - för olika - Smakprov

Inköp av inventarier som kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp*, t.ex. dator, skrivare, kontorsstol: 5410 Förbrukningsinventarier Kontoplan BAS 2020 10 (43) 2080 Bundet eget kapital 2081 Aktiekapital 2082 Ej registrerat aktiekapital 2083 Medlemsinsatser 2084 Förlagsinsatser 2085 Uppskrivningsfond 2086 Reservfond 2087 Insatsemission 2088 Fond för yttre underhåll 2089 Fond för utvecklingsutgifter Här hittar du GRATIS KONTOPLANER FÖR 2018. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här.

Ett enkelt sätt att spara. Du slipper deklarera dina affärer och istället för vinstskatt betalar du en årlig schablonskatt på innehavet. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin (för närvarande 1.050.000 kronor). Det statliga investerarskyddet för värdepapper gäller (250 000 svenska kronor).