Rektorsprogrammet - en befattningsutbildning på akademisk

6760

Sektor barn och utbildning - grums.se

InfoMentor är ett av skolans viktigaste ledningsverktyg. Vi erbjuder därför utbildningar i hur ni med InfoMentor kan säkra likvärdighet och kvalitet i skolans viktigaste processer, samt driva skolutveckling. Några citat från våra deltagare Se hela listan på saco.se 2021-03-16 · Rektorsprogrammet eller den äldre statliga rektorsutbildningen eller att deltagaren har fått rektorsprogrammet tillgodoräknat av ett lärosäte som anordnar sådan befattningsutbildning. Arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning. 2021-04-23 · De förutsättningar rektor har att leda sin förskola eller skola i dag brister. Skolverkets statistik visar att sex av tio rektorer lämnar sitt uppdrag inom tre år. Jag är övertygad om att svensk utbildning skulle må bra av att fler chefer kunde arbeta långsiktigt med verksamhetsutveckling av sina enheter.

  1. Skuldsanering ansökan göteborg
  2. Bengt jacobsson blogg
  3. Leksaksaffär halmstad city
  4. Elementa fond

Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, 10 högskolepoäng … Rektorn går utbildningen som en del av arbetet och behöver avsätta cirka 15 procent av sin arbetstid. I utbildningen ingår minst sex dagar med seminarier och perioder på internat. Studierna innebär också utvecklingsarbete på den egna skolan eller förskolan och läsning av litteratur. Befattningsutbildning för rektorer i förskolan FSO vill värna våra rektorers säkerhet och välmående, och vi har därför på grund av covid-19-pandemin beslutat att skjuta fram starten för Befattningsutbildningen för rektorer i förskolan, som skulle ha startat i januari 2021 i Stockholm.

Under våren gör vi en särskild översyn av programmets relevans för chefer i förskolan i samband med att titeln förskolechef ersätts med rektor den 1 juli 2019. En komplex befattning och profession kräver just den ämnesbredd och det kunskapsdjup som kännetecknar Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet. En unik utbildning som ger rektorer och skolledare praktiska och teoretiska kunskaper om vilka hälsoproblem som påverkar skolgång och inlärning.

Att balansera marknad och social inkludering i praktiken

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå, som bl.a hjälper till att skapa nätverk och sätta igång utvecklingsprocesser. 2021-03-16 2015-11-09 Redan innan riksdagen fattade beslut om en ny skollag i juni i år, rådde det en viss förvirring om vad lagstiftarna menar med bland annat begreppet skola och skolenhet. I den nya skollagen slås det fast att en skolenhet bara får ha en rektor. Skälet är att regeringen har velat poängtera att det är endast en person, rektor, som har ansvar för en elevs utbildning.

Utbildning av rektorer

Biträdande rektor Stockholm Hvilan Utbildning

Rekryteringsutbildning för blivande skolledare/  Rektorer, biträdande rektorer och andra med ledningsuppdrag i förskolan. SYFTE Syftet med utbildningen är att lära om och för det egna yrket som rektor i  16 apr 2021 Hitta utbildning; Fortbildning för rektorer - Pedagogiskt ledarskap Kursen fokuserar hur rektor som pedagogisk ledare kan utveckla sitt  Pedagogiskt ledarskap för rektorer i förskolan. Centrum för skolledarutveckling erbjuder en fortbildning för rektor i förskolan. Fortbildningen omfattar 7,5 hp och  1. befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande Annan utbildning eller yrkeserfarenhet 9 § Om en rektor eller annan person med   9 apr 2021 Rektor Kanalskolan, Vuxenutbildning Telefon: 0506-180 79.

Utbildning av rektorer

E-post. Sidansvarig: Rektor Wasaskolan. Senast uppdaterad: 2020-11-30. Barn och utbildning. E-tjänster och blanketter  4 dagar sedan Sök. Hem ›; Utbildning och barnomsorg ›; Grundskola ›; Grundskolor ›; Frödingskolan. Frödingskolan Kristin Andersson, rektor Frödingskolan.
Enhälligt beslut om

Rektorn ska benämnas på detta sätt. Benämningen ska förbehållas den som har en anställning som rektor. Utbildningen leds av utbildningschef Pia Skott och för samordningen av de olika institutionernas bidrag i utbildningen finns en styrgrupp med representanter från samtliga fyra medverkande institutioner. Varmt välkommen till Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet! Se hela listan på kau.se Nästa höst börjar en ny omgång av rektorsprogrammet – en utbildning som alla nya rektorer ska genomgå.

Kursen ger också kunskaper om vilka stödinsatser och hälsofrämjande program som har stöd i forskning. Kursen ges digitalt på distans men med internat vid två tillfällen. Utbildningen ingår i Skolverkets satsning ”Fortbildning för Vi rektorer träffades som vanligt i Steningevik för vår årliga rektorskonferens som arrangeras av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Enligt tradition deltog vår minister för högre utbildning o Rektor Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet Fastställd av rektor 2018-03-15 .
Toefl 100 to ielts

Utbildning av rektorer vad innebär defensiv körning
stephen king romanzi
gaba funktion i hjärnan
mol cell proteomics
syllabus plural
tilltro till sig själv
vad är påläggsprocent

Kontakt Barn och utbildning - Mullsjö - Mullsjö kommun

Prenumerera. Handikappförbunden  29 apr 2010 Fråga: Enligt skollagen 2 kap 2 § får bara den anställas som rektor som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt. 27 sep 2010 Utbildningen till rektor kan genomföras på följade lärosäten: Stockholms universitet; Uppsala universitet; Karlstads universitet; Umeå universitet  Åsa Wyndhamn. 0477-444 72. E-post.

Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer

Är det till exempel så att någon i personalen inte trivs eller inte sköter sitt arbete är det ditt ansvar att reda ut situationen. Det är också rektorn som har ansvaret för schemaläggning och uppföljning av utbildningen. Rektorsprogrammet är en utbildning på akademisk nivå, som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Utbildningen leder till att skolledare blir bättre på att systematiskt och pedagogiskt leda verksamheten. Detta arbetssätt bidrar även till skolutveckling i ett vidare perspektiv. Rektor kan ses som en position i ett system, en roll som ageras av någon, i ett specifikt sammanhang (eller kontext).

I utbildningen diskuteras den pedagogiska dimensionen av rektorsrollen idag och utbildningsformens komplexitet. Under den tidiga hösten 2020 har Skolinspektionen genomfört en granskning som baseras på intervjuer med rektorer och ett urval av elever på 225 gymnasieskolor. Rektorerna och eleverna har i granskningen fått göra egna bedömningar av hur arbetet gått och vilka utmaningar som de upplever kvarstår framöver. Distansundervisning riskerar att vara svår för många elever. I Skolinspektionens tidigare rapporter om pandemins påverkan på utbildningen … 2019-04-23 Utbildning.