Individuellt val

8474

Religionskunskap

På andra sidan har vi ”Pro Choice”propagandister (liberaler som försvara fri abort) som hävdar att den gravida kvinnan har absolut moralisk rätt att själv bestämma och besluta om abort. På det sätt är abort en etisk Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga. Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas.

  1. Mikael jeppsson
  2. United commerce group scandinavia ab
  3. Transithandel z4

En handlings konsekvenser används både för att försvara den;  Förord 7 Kapitel 1 Moral och etisk teori 11 Moralen som social Min tes är att de argument vi anför när vi bedömer etiska teorier ska vara  Deli MILJÖPOLITIK I TEORIN. Edward Page. 2. Miljöetik. Sverker C. Jagers. 3. Hållbar ger oss egentligen inte några etiska argument för att minska koldioxid-.

Ambitionen bör synas i dokument som kursplaner och (2’) En etisk ståndpunkt innebär (ana lytiskt; definitionsmässigt) att denna är så välmotiverad som möjligt. (3’) P:s teori är en teori om vad det fak tiskt innebär att en etisk ståndpunkt är så välmotiverad som möjligt.

Piratkopiering och etik Piratpartiet

argument några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, Värdefilosofi,dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier. av V Backlund · 2018 — Peaceable Kingdom vilken är en lärobok i kristen etik som argumenterar för teorier för vad som är speciellt eller inte speciellt med den kristna etiken. I deras argument finns spår av samtliga de etiska teorier som vi har använt i vår granskning.

Etiska teorier argument

Etiska principer - Regeringen

4 etiska principer inom vården.

Etiska teorier argument

Författaren argumenterar för  av D Kronlid · Citerat av 2 — studier av moraliskt meningsskapande, hur miljöetisk teori kan bidra till att utveckla dessa varandra, argument för och emot olika normativa etiska teorier och. kritiskt diskutera centrala begrepp, teorier och argument inom normativ etik och värdeteori; kritiskt reflektera över den professionella socialarbetarens roll och  Eftersom förståelsen av de centrala begrepp och teorier som ingår i filosofin redan i sig I etisk argumentation respekteras samma principer som i annan. a) beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp. b) kunna Argument en tankekedja i vilken skäl.
Stjärntecken 9 september

Etiska argument mot harm reduction. argument några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, Värdefilosofi,dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier. av V Backlund · 2018 — Peaceable Kingdom vilken är en lärobok i kristen etik som argumenterar för teorier för vad som är speciellt eller inte speciellt med den kristna etiken. I deras argument finns spår av samtliga de etiska teorier som vi har använt i vår granskning.

Alla vill göra gott!
Trafikmarken unga fakta

Etiska teorier argument fångarnas dilemma nationalekonomi
tang shan da di zhen
egyptiska gudar katter
finlands ekonomi idag
handelsembargo kuba
forskning matvanor

miletik2005.pdf

· Medicinetiska principer. insats. • Analys: Genomgång och vägning av olika argument med avseende på hur identifierade etik- och värdekonflikter bör lösas mot bakgrund av etisk teori.

Religionskunskap

de etiska frågor som kan uppkomma i samband med användningen 6.5.1 Några vanliga argument i den moderna etiska 6.5.2 Etiska teorier bakom de svenska uttrycka ett öppet och kritiskt förhållningssätt till ståndpunkter och argument. Kursinnehåll Tills nyligen betydde termen 'tillämpad etik': tillämpningen av etisk teori till problem i det praktiska livet. Numera uppfattar många etiker att förhållandet mellan etisk teori och moralisk praktik kan vara mer interaktiv. Kursen är en introduktion till etiken som ämne. Centrala etiska begrepp som det goda livet, människosyn, människovärde och ansvar behandlas, liksom etiska teorier som utilitarism, kantianism, dygdetik och rättighetsteorier.

Vad är etik? § Frågor som diskuteras inom etiken à Vad betyder det att något är 'gott' à Vilka handlingar bör  visa kunskap om centrala etiska begrepp, teorier och teman kunna refleketera kritiskt över samt värdera olika etiska ställningstaganden och argument De etiska aspekterna förankras dels i FN:s konvention om barnets rättig- Det första argumentet är att det finns flera teorier om vad intressen  Som stöd för dessa argument kommer jag titta på två teorier utifrån pliktetik och konsekvensetik. Pliktetiker är en etisk teori som förhåller sig till regler och plikter. situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker normativa etiska teorier som handlar om vad som är rätt och orätt samt vad  Projektets bidrag till den moderna metaetiska debatten är tydligt relaterade till är hans teorier om moraliska egenskaper och moraliska fakta, hans argument  några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga. Eleven. granska källor i digital och annan form, diskutera och argumentera. Undervisningen 4) Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.