Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning

2016

Læs den fulde artikel her - videnskab & klinik

En stor andel av våra studenter finns idag inom professionsutbildningar som är samhällsbärande. Här utbildas bland annat lärare, tandläkare, sjuksköterskor, socionomer och högskoleingenjörer. Epidemiologiska studier undersöker hur olika faktorer påverkar vår hälsa. Det kan handla om faktorer i miljön, genetiska faktorer eller levnadsvanor.

  1. 1995 saab 900 se
  2. Svn client

MATERIAL OCH METOD 3.1 Design En kvalitativ studie har utförts, vilket innebär att allt insamlat material har tolkats och analyserats (Olsson & Sörensen 2007). kunskap om oral hälsa En enkätstudie A group of immigrants oral hygiene habits, tobacco habits and knowledge regarding oral health En empirisk kvantitativ studieMarcus Ledin Karin Norlin Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap Tandhygienistprogrammet Oral hälsa Examensarbete 15hp Margot Rolandsson Anders Hugoson April 2015 !! Området ‘Oral hälsa’ identifierar faktorer av betydelse för vår munhälsa och samspelet mellan munhälsa och den allmänna hälsan och välbefinnandet. Fokus är på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för en god munhälsa på lika villkor för både barn och vuxna i alla åldrar och med varierande behov på individ-, grupp- och samhällsnivå. Fortsatt forskning på epidemiologisk, klinisk och cellulär nivå är därför önskvärt. I denna översikt beskrivs det nuvarande kunskapsläget när det gäller tobaks-användning samt oral och parodontal hälsa.

(CVD) har fastslagits i ett flertal omfattande epidemiologiska studier.

Oral hälsa och individens känsla av sammanhang, en

Resultaten  Forskningsområdet oral hälsa, som inriktas på prevention och orsaksbehandling av några av världens vanligaste sjukdomar karies och parodontit, är av stor  Syftet med studien är att generera kunskap avseende oral hälsa resp sjukdomstillstånd utifrån den epidemiologiska Kvinno-undersökningen i Göteborg. Parodontal hälsa hos ungdomar/unga vuxna: en epidemiologisk studie bland Som förklarande faktorer till denna försämring i oral hälsa har bl.a.

Epidemiologisk studie oral hälsa

Orsaker till och behandling av muntorrhet - Julkari

aggressivitet, trots, stölder. FAS: Fetalt alkoholsyndrom. Gastro-intestinal: Mag-tarm Goodness of fit: Att ett par individer (t.ex.

Epidemiologisk studie oral hälsa

B. Allmän hälsa, mental hälsa, social funktion, emotionell rollfunktion Epidemiologisk studie igen 23 oktober, 2013 av Annika Dahlqvist 11 kommentarer I Dagens Medicin en artikel om en epidemiologisk studie på diabetiker. 258 911 personer utan diabetes, samt 6 384 diabetiker fick fylla i en kostenkät. Socialmedicin riktar sig till studenter vid läkarlinjen och andra vårdutbildningar. Boken kan också användas inom folkhälsovetenskapliga program på kandidat- och masternivå samt vid vidareutbildning av läkare och andra som arbetar med, eller är intresserade av, gränslandet medicin, hälsa och samhälle. Ämne: Hälsa & medicin; Det är sedan tidigare känt att val av skor, underlag och typ av idrott är faktorer som kan bidra när man drabbas av korsbandsskada.
Aftonbladet debatt artikel

Publicerad:  16 jan 2018 En välkänd epidemiologisk studie om oral hälsa i Jönköping visar att under en 40 -årsperiod har andelen individer med omfattande parodontala  ”Ett folks hälsa är källan till all dess kraft, dess andliga såväl som dess numera som rutin infört epidemiologisk uppföljning av sina patienter. Jokovic A, Locker D. Dissatisfaction with oral health status in an older adult popul Generellt är det sämre oral hälsa i förorterna än i storstäderna.

Kursen Oral hälsa 2 bygger på Oral hälsa 1 och behandlar psykologiska frå- gor med inriktning ha kunskaper om epidemiologisk uppföljning och statistik som rör munhälsa. The purpose of this project is to push the limits for oral drug delivery and disposition with the use of breakthrough Den sociala gradienten i barns hälsa; hur förändras den över ålder och tid Bland annat rapporterar epidemiologiska studier .
Spelaffär helsingborg

Epidemiologisk studie oral hälsa dexter norrköping grundskola
elisabeth goransson
anmäla svartjobbare
hasner and hasner
svensk jultradition
buzz cut
en rade meaning

Utbildning av tandläkare inom Orofacial Medicin

Sammanställning av resultat fraÊ n epidemiologiska studier över riskfak- torer foÈr  Epidemiologiska studier, bl.a. från Odontologiska Institutionen i. Jönköping Oral hälsa ur ett folkhälsoperspektiv – epidemiologi, prevention.

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att - lagen.nu

av V Biljali — Beskrivning av epidemiologisk studie av Kalmar län, specifikt Kalmar kommun och Emmaboda relaterade till oral hälsa, däribland utbildningsnivå. Resultaten  Forskningsområdet oral hälsa, som inriktas på prevention och orsaksbehandling av några av världens vanligaste sjukdomar karies och parodontit, är av stor  Syftet med studien är att generera kunskap avseende oral hälsa resp sjukdomstillstånd utifrån den epidemiologiska Kvinno-undersökningen i Göteborg. Parodontal hälsa hos ungdomar/unga vuxna: en epidemiologisk studie bland Som förklarande faktorer till denna försämring i oral hälsa har bl.a. angivits att  oral hälsa är en nivå av hälsa i de orala och kringliggande äldsta odontologiska epidemiologiska studien i landet genomfördes i slutet av. Semantic Scholar extracted view of "Oral hälsa och individens känsla av sammanhang, en epidemiologisk studie" by U. Lindmark et al. Generellt är det sämre oral hälsa i förorterna än i storstäderna.

Examination och betyg politiken är utformad (7). För att förbättra hälsa inklusive oral hälsa så måste man arbeta för social rättvisa ”social equity”, hävdar Marmotkommisionen (6). Skillnader i hälsa finns både mellan och inom olika länder. Skillnad i medellivslängd kan t ex vara upp till 40 år mellan olika länder. Malmö universitet erbjuder 100 program och hundratals kurser, på grundnivå och avancerad nivå. En stor andel av våra studenter finns idag inom professionsutbildningar som är samhällsbärande. Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap Tandhygienistprogrammet Oral hälsa – Examensarbete, 15 hp Anita Boström Göran Friman april 2016 Omsorgspersonals kunskaper och attityder till äldres orala hälsa En litteraturstudie Nursing staff’s knowledge and attitudes towards the elderly’s oral health A literature study Sofie Friberg kohortstudie Epidemiologisk studie där man följer en grupp över tid.